ยูฟ่าเบท911,บาคาร่าLucabet168,เล่นเกมส์ไพ่

ประวัติความเป็นมากล่องสยามบรรจุภัณฑ์

ยุคแห่งการเริ่มต้น (ปี พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2538) เริ่มต้นจากผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

          บริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการ จากแนวความคิดของอดีตท่านประธานบริษัท (คุณเจี่ยชูคง แซ่เจี่ย) ซึ่งท่านได้เล็งเห็นว่าในขณะนั้น ธุรกิจการบรรจุภัณฑ์ มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง ประกอบกับท่านมีความรู้ ความสนใจในด้านการออกแบบการบรรจุภัณฑ์มาก่อนหน้านี้ อีกทั้งธุรกิจการบรรจุภัณฑ์นั้นมีการเจริญเติบโตของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตข้างหน้า ท่างจึงเล็งเห็นว่า ธุรกิจการบรรภัณฑ์ หรือ การผลิต "กล่องกระดาษลูกฟูก" เพื่อบรรจุสินค้าหรือสิ่งของ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วไปมากขึ้น รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้การบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วนั้น ตั้งแต่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต้องการการบรรจุภัณฑ์ทั้งนั้น

          คุณสมบัติเด่น ๆ ที่ทำให้กล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์นั้น คือ กล่องกระดาษลูกฟูกสามารถบรรจุสินค้าหรือสิ่งของทั่ว ๆ ไปได้ในปริมาณมาก อีกทั้งยังป้องกันสินค้าหรือสิ่งของ จากการชำรุดเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการจัดเก็บหรือการเคลื่อนย้าย อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของความสะดวกในการทำงานอีกด้วย ดังนั้น ท่านประธาณ (คุณเจีี่ยชูคง แซ่เจี่ย) จึงได้เริ่มก่อตั้งบริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2532 ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง เพื่อดำเนินกิจการการผลิตกล่องลูกฟูกด้วยเครื่องจักรและแรงงานคน ซึ่งค่อนข้างได้เสียงตอบรับจากลูกค้าในช่วงแรกเป็นอย่างดี และยังมีการสั่งเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทนั้นมีที่ตั้งใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและทันความต้องการของลูกค้าเสมอมา

ยุคแห่งการเจริญเติมโต (ปี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2548) ขยายโรงงานและเพิ่มเครื่องจักร

          หลังจากที่บริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการมาช่วงหนึ่ง บริษัทได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดี ซึ่งทำให้ลูกค้าของบริษัทเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกล่องกระดาษลูกฟูกที่บริษัทผลิตออกมานั้น ได้มาตรฐานและคุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงช่วยให้เกิดการบอกต่อ ๆ  กันในแวงวงธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังมีลูกค้าในช่วงแรก ๆ ที่สั่งซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกกับบริษัทเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้พื้นที่โรงงานและจำนวนเครื่องจักรในขณะนั้น ไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วงระยะเวลาอันสั้น ๆ จึงเกิดการขยายโรงงาน และเพิ่มจำนวนเครื่องจักรและแรงงานคนอีกครั้ง เพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้เพียงพอ ต่อยอดการสั่งซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกจากลูกค้า ซึ่งการขยายโรงงานในครั้งนี้ ทำให้บริษัทสามารถผลิตและจัดส่งกล่องกระดาษลูกฟูกได้ทันความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ทั้งหมด

ยุคแห่งการพัฒนากิจการ (ปี พ.ศ. 2549 - 2557) พัฒนาคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนผลิต

          เนื่องจากธุรกิจการบรรจุภัณฑ์หรือการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกได้เปิดกว้างมากขึ้น อีกทั้งจำนวนของผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกในระยะหลังที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นตามมา มีผลให้ราคาของกล่องกระดาษลูกฟูกมีแนวโน้มที่จะต่ำลงเรื่อย ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วค่อนข้างสวนทางกับค่าใช้จ่ายในด้านของต้นทุนการผลิตและการจัดส่ง ที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากต้นทุนในด้านต่าง ๆ และอาจจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งปัญหานี้อาจจะทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะรักษาหรือเพิ่มจำนวนลูกค้าได้ หากไม่คำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพของกล่องกระดาษลูกฟูก ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นว่า ถึงแม้ว่าบริษัทสามารถผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกได้ในปริมาณที่เพียงพอต่องความต้องการของลูกค้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะคงยังสั่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ด้านกรรมวิธีการผลิต ด้านต้นทุนการผลิต ด้านคุณภาพของสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ทำให้บริษัทจะต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

          ดังนั้นทางคณะผู้บริหารบริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ที่นำโดย คุณกมล เจียรศรีเสถียร (ประธานกรรมการบริษัทคนปัจจุบัน) ได้นำระบบวิธีการจัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกล่องกระดาษลูกฟูก หรือที่เรียกว่า "TPS" (Toyota Production System) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักของ Just in Time (การลดการสูญเปล่า) นำมาใช้ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และยังช่วยลดต้นทุนเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง

ยุคแห่งการขยายตัวทางธุรกิจ (ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน) ขยายสาขา เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

         ในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออก เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และในบริเวณนั้นมีนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายนิคมด้วยกัน ซึ่งได้เข้าไปลงทุนและพัฒนากิจการ เช่น นิคมอมตะนคร นิคมแหลมฉบัง และนิคมเหมราช ฯลฯ ทางคณะผู้บริหาร ที่นำโดยคุณกมล เจียรศรีเสถียร กรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาในเรื่องของการผลิตและการส่งสินค้าที่รวดเร็วขึ้น จึงได้ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด สาขาที 2 ซึ่งตั้งอยู๋ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านของการขนส่งสินค้า เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนในด้านการจัดส่งค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า